ต้อนรับคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท รุ่นที่ 15 มาสำรวจพื้นที่ จัดกิจกรรม CSR โครงการ“พสบ.บก.ทท” อาสาทำดี…ปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และนางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท รุ่นที่ 15 มาสำรวจพื้นที่ที่จะมาจัดกิจกรรม CSR โครงการ “พสบ.บก.ทท” อาสาทำดี…ปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment