จัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมจัดกิจกรรม “Chon 1 รวมใจภักดิ์ รักษ์ความสะอาด” กิจกรรม 5 ส ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ ของ สพป.ชลบุรี เขต 1

          วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก
(5 ธันวาคม) พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์สุจริตและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และจัดกิจกรรม “Chon 1 รวมใจภักดิ์ รักษ์ความสะอาด” กิจกรรม 5 ส ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ ทาสีสัญลักษณ์การจราจร ณ บริเวณรอบอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment