กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับมอบนโยบายของจังหวัดชลบุรี

          วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับมอบนโยบายของจังหวัดชลบุรี และเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมกมนพรรธน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment