การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม สพป. สมุทรปราการ เขต 1

          วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ มีรองผู้อำนวยการ สพท. จำนวน 4 คน นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) โดยมี นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และนางธัชชญา ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment