การคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และกล่าวถึงวัตถุประสงค์และชี้แจงขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกฯ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ ร่วมพิจารณาดังนี้ นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางช่อชบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และมีผู้เสนอชื่อรับรางวัล จำนวน 12 คน จาก 12 เขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment