ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 1/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยผ่านระบบ Video Conference (google Meet)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ภาพ – ดวงสมร / ข่าว – ปราณี

Similar Posts