ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ประกอบด้วยกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายการขับเคลื่อนและร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โดยมีโรงเรียนร่วมทำ MOU จำนวน 20 โรงเรียน การมอบทุนการศึกษาไทยโซบิ โคเกอิ, เงินทุนการศึกษาศรีรัตน์ เงินกองทุนการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 82 โรงเรียน การมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 และประชุมชี้แจงนโยบายของ สพฐ. นโยบาย สพป.ชลบุรี เขต 1 ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Similar Posts