ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2564 โดยได้ประชุมชี้แจงนโยบายของ สพฐ. และนโยบาย สพป.ชลบุรี เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประจันทนี ชั้น 2 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 ผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Join Zoom Meeting

Similar Posts

ใส่ความเห็น