การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 และบรรยายกระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้เพิ่มพูนความรู้ มีทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จำนวน 115 คน แยกตามวิชาเอก 18 วิชาเอก ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีSimilar Posts