วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ ว่าที่ ร.ต. เกษมศานต์ อาปะโม และ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการ สพท. และ รองผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษา นโยบาย สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดแสดงผลการดำเนินงานของ สพฐ. ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต ภายใต้งาน “2 ทศวรรษ สพฐ.ในการจัดการศึกษา” ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุช เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ให้กับผู้เรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ต่อไป