สพฐ. แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

              สพฐ. แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุกมิติอย่างยั่งยืน สพป.ชลบุรี เขต ๑ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบโดยทั่วกันกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

Similar Posts