ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2/2564

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
…………………….

  1. ผู้จัดการศึกษายื่นคำร้องขอจัดการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่
    1 – 15 ตุลาคม 2564
  2. ตรวจสถานที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว (ประเมินที่ตั้งบ้านเรียน) ระหว่างวันที่
    18 – 20 ตุลาคม 2564
  3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ระดับ สพป.ชลบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2564
  4. เสนอเรื่องเพื่อให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุญาต
    (ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการฯ กำหนด)

Similar Posts