แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือให้การช่วยเหลือ
ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฏหมายโดยนิติกรของสำนักงานฯ