เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ภาพ – กุศาวดี / ข่าว – ปราณี

Similar Posts