บรรยายพิเศษ กิจกรรม KM “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กิจกรรม KM “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงแรม J-Park อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้เยี่ยมชมนิเทรรศการผลงานของโรงเรียนในรูปแบบนวัตกรรมที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบการทำงานและผลงานของนักเรียน ซึ่งจัดโดยโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาพ – กุศาวดี / ข่าว – ปราณี

Similar Posts