ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ รร.คุณภาพระดับประถมศึกษาฯ #2

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ม…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.คุณภาพระดับประถมศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (เพิ่มเติม) (โรงเรียนบ้านห้วยมะระ)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (เพิ่มเติม) (โรงเรียนบ้านห้วยมะระ)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื…

รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย…

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัคร…

รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัคร…

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายภายในสพป.ชลบุรี เขต 1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายภายในสพป.ชลบุรี เขต 1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายต่างเขต) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายต่างเขต) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565