รร.วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”รับสมัครครูอัตราจ้าง

รร.วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”รับสมัครครูอัตราจ้าง

รร.วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์      &…

ประกาศรายชื่อเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ประกาศรายชื่อเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

รร.วัดสำนักบก ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รร.วัดสำนักบก ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

     ประกาศ โรงเรียนวัดสำนักบก สพป.ชลบุรี เขต 1 รับสมัค…

โรงเรียนวัดผาสุการามประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนวัดผาสุการามประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา#3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา#3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รับย้ายข้าราชการพลเรือนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รับย้ายข้าราชการพลเรือนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัคร…

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ รร.คุณภาพระดับประถมศึกษาฯ 

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ รร.คุณภาพระดับประถมศึกษาฯ 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ม…

ประกาศ รายชื่อผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ประกาศ รายชื่อผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1