ประกาศรับสมัครสอบ ผอ.เขตฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศรับสมัครสอบ ผอ.เขตฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำร…

โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื…

โรงเรียนบ้านชากพุดซา รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านชากพุดซา รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ร…

รร.วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”รับสมัครครูอัตราจ้าง

รร.วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”รับสมัครครูอัตราจ้าง

รร.วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์      &…