ประกาศ สพป.ชลบุรี เขต 1 เรื่องมาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐฯ

ประกาศ สพป.ชลบุรี เขต 1 เรื่องมาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐฯ

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ กำหนดส…

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์  แจ้งแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้อ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบ…

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร สพฐ. ในระบบ QR CODE

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร สพฐ. ในระบบ QR CODE

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์…

แจ้งเพื่อทราบ สพฐ. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)ฯ

แจ้งเพื่อทราบ สพฐ. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)ฯ

แจ้งเพื่อทราบ สพฐ. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญ…

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

สวัสดิการเงินกู้ สพป.ชลบุรี เขต 1  แจ้งเพื่อทราบ

สวัสดิการเงินกู้ สพป.ชลบุรี เขต 1 แจ้งเพื่อทราบ

          ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก…