ประชุมพัฒนาบุคลากรฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ประชุมพัฒนาบุคลากรฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม สำน…

บรรยายพิเศษ กิจกรรม KM “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

บรรยายพิเศษ กิจกรรม KM “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายเต็ม เสือ…

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้…

ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำ…

ทำบุญเลี้ยงพระเรือนรับรองใหม่พร้อมทำบุญสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2564
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ทำบุญเลี้ยงพระเรือนรับรองใหม่พร้อมทำบุญสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.39 น. สำนักงานเขตพื้น…

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการศึกษาสภาพปัจจุบันฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการศึกษาสภาพปัจจุบันฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่ว…

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่ว…

ไหว้ขอพรเสริมสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีน 2564
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ไหว้ขอพรเสริมสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีน 2564

“ไหว้ขอพรเสริมสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีน 2564 &#…

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ฯ
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ฯ

ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)