การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 และชี้แจงการประเมิน ITA Online

การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 และชี้แจงการประเมิน ITA Online

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม …

ประชุมพัฒนาบุคลากรฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมพัฒนาบุคลากรฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม สำน…

บรรยายพิเศษ กิจกรรม KM “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

บรรยายพิเศษ กิจกรรม KM “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายเต็ม เสือ…

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้…

ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำ…