สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู
ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

“สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู”…

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ …

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑   ได้เ…

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2564

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบค…

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศชี้แ…

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเชิดชุเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเชิดชุเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11/2563

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564