ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบ…

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร สพฐ. ในระบบ QR CODE

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร สพฐ. ในระบบ QR CODE

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์…

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัคร…

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายต่างเขต) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายต่างเขต) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายภายในสพป.ชลบุรี เขต 1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

(แก้ไข-ประกาศรับย้ายภายในสพป.ชลบุรี เขต 1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

แจ้งเพื่อทราบ สพฐ. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)ฯ

แจ้งเพื่อทราบ สพฐ. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)ฯ

แจ้งเพื่อทราบ สพฐ. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญ…

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

สวัสดิการเงินกู้ สพป.ชลบุรี เขต 1  แจ้งเพื่อทราบ

สวัสดิการเงินกู้ สพป.ชลบุรี เขต 1 แจ้งเพื่อทราบ

          ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก…

สพฐ. แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

สพฐ. แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

              สพฐ. แ…

การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 และชี้แจงการประเมิน ITA Online

การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 และชี้แจงการประเมิน ITA Online

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม …