การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 และชี้แจงการประเมิน ITA Online

การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 และชี้แจงการประเมิน ITA Online

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม …