ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
สพป.ชลบุรี เขต 1 : Version 4.8
บุคลากรโรงเรียนในสังกัด ถ้ายังไม่เคยเข้าระบบ Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน หากเข้าระบบไม่ได้
พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สพป.ชลบุรี เขต 1
โทรศัพท์ : 038-274120 / 038-272062 ต่อ 321
 
Forgot  Password?