ประกาศ โรงเรียนวัดสำนักบก สพป.ชลบุรี เขต 1 รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (19-25 พฤศจิกายน 2565)
ตำแหน่งครูผู้สอน
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง
กรอกรายละเอียด สแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว ชนิดไฟล์ .PDF ส่งทาง E-Mail : samnukbok01@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

⇒ดาวน์โหลดใบสมัคร

⇒ดาวน์โหลดประกาศ