โรงเรียนบ้านชากพุดซา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกครูจ้างสอน เอก คอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครให้มากรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านชากพุดซา ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 – 27 มกราคม 2566