วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะวัยใส ใส่ใจจริยธรรม เสริมสร้างความดี รู้รักสามัคคี ณ วัดมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านเขาแรต และโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม