วันที่ 8 มกราคม 2566 ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหมื่นจิต อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี