เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมงานฉลอง “วันเด็กแห่งชาติ” จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี