วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1 นำโดยนางขวัญสุดา วงษ์แหยม รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด จำนวน 46 คน ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1
กุศาวดี : ภาพ
ปราณี : ข่าว