วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.19 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอนุบาล ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอนุบาล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้รับมอบอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี