ผู้อำนวยการ สพป.ชบ 1

รองผู้อำนวยการ สพป.ชบ 1

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

จดหมายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
0
โรงเรียน
0
ครู
0
นักเรียน
0
บุคลากรใน สนง.
Chon1@2022

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-274120 / 038-272062
Fax 038-276766
E-Mail : mailbox@chon1.go.th