Get Adobe Flash player
home

website
know

school

icon dot1โรงเรียนวัดเตาปูน  iconnew
icon_dot1โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
icon_dot1โรงเรียนบ้านป่ายุบ
icon_dot1โรงเรียนบ้านหนองประดู่
icon_dot1โรงเรียนบ้านหมื่นจิต
icon_dot1โรงเรียนบ้านตาลดำ
icon_dot1โรงเรียนวัดเขาไผ่
icon_dot1โรงเรียนบ้านเขาแรต
icon_dot1โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

icon_dot1โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
icon_dot1โรงเรียนบ้านห้วยยาง
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม
icon_dot1โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
icon_dot1โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
icon_dot1โรงเรียนบ้านมาบกรูด
icon_dot1โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
icon_dot1โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
icon_dot1โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
icon_dot1โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
icon_dot1โรงเรียนบ้านมาบคล้า
icon_dot1
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

photo

* เคารพธงชาติ
* เขตสุจริต

* สวดมนต์ กุมภาพันธ์ 59
* ปีใหม่เขต
* บรรยากาศวันครู
* ถวายสัตย์ปฏิญาณตน 59
* สวดมนต์ มกราคม 59
* วันพ่อ 5 ธันวาคม 2558
* พิธีมอบบ้านนักเรียน
* สวดมนต์ ตุลาคม 58
* ศึกษาดูงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
* สวดมนต์ สิงหาคม 58
* สวดมนต์ มิถุนายน 58
* เกษียณอายุราชการ 2558
* พิธียกเสาเอกสร้างบ้านนักเรียน
* จิตอาสาครั้งที่7รร.บ้านเกาะไม้แหลม
* การอบรมระบบ AMSS++  
* ติดตามประเมินผล สพฐ 58
* พรบ.อำนวยความสะดวก
* วันล้างสุขาโลก 1 เมษายน 58
* ประชุมคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัด 58
* สวนสนามลูกเสือเดือนมิถุนายน 58
* สวดมนต์ พฤษภาคม 58
* สงกรานต์CHON1ปี58
* MOUมหาวิทยาลัยบูรพา
* จิตอาสาครั้งที่6รร.บ้านห้างสูง
จิตอาสาครั้งที่5รร.วัดหนองบอนแดง (2)
* จิตอาสาครั้งที่5รร.วัดหนองบอนแดง (1)
* จิตอาสาครั้งที่4รร.บ้านท่าจาม
* จิตอาสาครั้งที่3รร.วัดธรรมนิมิตต์
* จิตอาสาครั้งที่2รร.วัดอรุณรังษี
* จิตอาสาครั้งที่1รร.ห้วยมะระ
* วันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี58
* ศึกษาดูงานสพป.นครสวรรค์เขต3
* ภาพงานวันครูปี58 
อบรม e-Office
*พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

logininvite
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้150
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2905
mod_vvisit_counterเดือนนี้159
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา10424
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1010646
sara

banner500
pic school2
tepeonlinesupervpai news

eoffice_obec

painews2

 

* ประชาสัมพันธ์  การรับสมัครบุคคลเข้า่รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง (รายละเอียด)

* ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุุบาลบ้านบึงรับสมัครครู ดังนี้
     1. วิชาเอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
     2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
     3. ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล 1 ตำแหน่ง
         วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน
     2539 สอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2539 สอบถามรายละเอียด
     เพิ่มเติม โทร 081-945-2019, 086-818-0920
----------------------------------------------------------------
 
* ประชาสัมพันธ์ ด้วย บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมศิลปะเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ศิลปะร่วมสมัยและเทคนิคการสร้างสรรค์เส้นสีสื่อผสม ปีที่2 บริษัทจึงขอเรียนเชิญ คุณครูสอนวิชาศิลปะเข้าร่วมอบรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 8.00-17.00 น 
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)(รายละเอียด)
---------------------------------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์ ด้วยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และธรรมะพัฒนาองค์กรสำหรับครู อาจารย์ และนักเรียน ทั้งนี้หากเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สถานศึกษาใดสนใจสามารถจองค่ายหรือนิมนต์พระวิทยากรมาบรรยายคุณธรรมได้ที่เว็บไซส์ www.kaiwaisai.com (รายละเอียด)

 

itec

ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี, โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง และ โรงเรียนบ้านโป่ง กรอกข้อมูลแบบสำรวจการให้บริการเครือข่าย MOENet / UniNet ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งคืนให้ สพป.ชลบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  (หนังสือนำส่ง)  (แบบสำรวจ)  
----------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2559 
 (หนังสือนำส่ง)     (รายละเอียดบัญชีการจัดสรรกิจกรรม DLIT)  
 
----------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ 
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2559 
(หนังสือนำส่ง)    
(รายละเอียดบัญชีการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์)
  

----------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม iPSTAR โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต1 
 (หนังสือด่วนที่สุด) กรุณากรอกข้อมูล(แบบสำรวจ) 

----------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ทุกท่าน เข้ารับทราบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้ที่เว็บไซต์ http://policy.supervision.in.th/ 
โดยดาวน์โหลดคู่มือ วิธีการสมัครการใช้งานระบบได้ ที่นี่ (คู่มือใช้งาน)
----------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ แจ้ง account(ชื่อผู้ใช้งาน) และ password(รหัสผ่าน) ในการ เข้าทำระบบ online พรบ.การอำนวยการความสะดวก ฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชบ.๑ (download) เข้าใช้ระบบที่นี่

ประชาสัมพันธ์ วิธีการจัดทำ พรบ.การอำนวยการความสะดวก ฯ พ.ศ.๒๕๕๘
สำหรับโรงเรียนฯ ทั้งแบบเปเปอร์และแบบ ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ แบบฟร์อมการจัดทำการจัดทำคู่มือตามพรบ.อำนวยฯ สำหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพป.ชบ. ๑ (,,,,,,,,เอกสาร ppt ,) และ คู่มือกระบานการ online ที่เว็ปไซต์

 

pr-person

*ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 (รายละเอียด)
----------------------------------------------------------------------------
*ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 
(รายละเอียด)
----------------------------------------------------------------------------

 

pr-direct

* ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริม สนับสนุน งานเทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (มหกรรม "ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณ์ไทย") รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนในสังกัดภาครัฐ กรอกข้อมูลการใช้พลังงาน โดยผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th

 

pr-plan

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
                       (นโยบาย ปี 2559)
(เล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2559

 

pr-edu

* ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ขอเชิญครูปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน พร้อมสื่อชุด "เล่นล้อมรัก" เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ข้างหอพระพุทธสิหิงค์) กรุณาส่งรายชื่อตามแบบตอบรับด้วย alt
-
-----------------------------------------------------------------

P144IEEPb25004ThuOct2015
@@@โรงเรียน 3 ระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 @@@https://www.youtube.com/watch?v=roM-5lb4fQA@@@

* คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้น การลดใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
* คู่มือการลด คัดแยก ใช้ประโยขน์ขยะมูลฝอยสำหรับเยาวชน
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557

 

 pr-finance

*ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
[รายละเอียด] ,
เมษายน ๕๘ [รายละเอียด]  ,มีนาคม ๕๘[รายละเอียด]
*ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
[รายละเอียด
*ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
[รายละเอียด]

 

pr-supervisor

* ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนัฐพล แก้วหนุนเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น(ฺBeam Line Tracing)ในรายการ World Robot Game ๒๐๑๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๘ - ๔ มิ.ย. ๕๘ ณ ประเทศสาธารณรัซอินโดนีเซีย
* ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning)วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. จังหวัด ขอนแก่น รับชมย้อนหลังได้ที่ เว็ปไซต์ นี้
* ประชาสัมพันธ์ ไฟล์ "ขยับกาย ขยายสมอง Brain Gym"สามารถดาวโหลดหรือรับชมได้จากช่องทาง (Dropbox ) นี้

 

pr-private
*ประชาสัมพันธ์ ขอให้ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ข้างหอพระพุทธสิหิงค์) หมายเหตุ ให้นำสื่อชุด "เล่นล้อมรัก"ไปเข้าร่วมการอบรมในวันดังกล่าวด้วย กรุณาส่งรายชื่อ *ตามแบบตอบรับ*

*ประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับอนุบาล ให้มารับสื่อชุด "เล่นล้อมรัก" เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต ๑ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับการอบรมวิธีการใช้สื่อจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

kruthai

boss

Boss57

ดร.วสันต์  นาวเหนียว
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1
ประวัติผู้บริหาร

bosswork

prb_sch_58
โรงเรียนวัดตาลล้อม
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง

โรงเรียนบ้านชากพุดซา

โรงเรียนบ้านท่าจาม
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านมาบคล้า
โรงเรียนบ้านหนองชาก
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
โรงเรียนบ้านหัวโกรก
โรงเรียนบ้านห้างสูง
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
โรงเรียนวัดบุญญราศรี
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
โรงเรียนวอนนภาศัพท์
โรงเรียนวัดคลองใหญ่
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนวัดนาเขื่อน
โรงเรียนวัดบางเป้ง
โรงเรียนวัดสำนักบก
โรงเรียนวัดหนองซันจันทนาราม
โรงเรียนวัดหนองยาง
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
โรงเรียนวัดอรุณรังษี
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
โรงเรียนบ้านหนองปลาใหล
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย
โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
โรงเรียนบ้านหนองเขิน
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
โรงเรียนบ้านเขาแรต
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
โรงเรียนวัดเสม็ด

e-news111

e-network1
google
newspaperkomchadleuk-logo
logomaneger
logo-footer
kaosod
oil