Untitled 3

Get Adobe Flash player
home
school

icon dot1โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
icon dot1โรงเรียนวัดเตาปูน

icon_dot1โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
icon_dot1โรงเรียนบ้านป่ายุบ
icon_dot1โรงเรียนบ้านหนองประดู่
icon_dot1โรงเรียนบ้านตาลดำ
icon_dot1โรงเรียนวัดเขาไผ่ 
icon_dot1โรงเรียนบ้านเขาแรต
icon_dot1โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

icon_dot1โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
icon_dot1โรงเรียนบ้านห้วยยาง
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม
icon_dot1โรงเรียนบ้านหัวโกรก
icon_dot1โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
icon_dot1โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
icon_dot1โรงเรียนบ้านมาบกรูด
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
icon_dot1โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
icon_dot1โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
icon_dot1โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
icon_dot1โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
icon_dot1โรงเรียนบ้านมาบคล้า
icon_dot1โรงเรียนบ้านป่าแดง
icon_dot1
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 
icon_dot1โรงเรียนบ้านหนองตะโก
icon_dot1โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
icon_dot1โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

photo

* การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.ชลบุรี เขต 1
* อบรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
* ประชุมผู้บริหาร เดือนเมษายน 60
* สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ2560
อบรมปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
  และปราบปรามการทุจริต 13-15 มีนาคม 2560
* ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
* กิจกรรมเคารพธงชาติ
* มอบโล่รางวัลวันครู 2560 update

* กิจกรรมวันครู 2560 (1) update
* กิจกรมวันเด็กแห่งชาติ 60 
* สวดมนต์ พฤศจิกายน 59
* ประชุมงานวันครู
* จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
* เกษียณอายุราชการ 2559
* ค่ายนักเรียน
* สวดมนต์ กันยายน 59
* โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและการคลัง
* งานเกษียณ (เชียงราย)
* การศึกษาพิเศษ
* กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 23-24 กรกฎาคม 59
* อบรมมาตรฐานเขต 59
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูเพื่อพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 25-26 มิ.ย.59
* เขตสุจริต
* MOU คำรับรอง
* จิตอาสาโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
* Boling การกุศล 58
* สงกรานต์ 59
* สวดมนต์พฤษภาคม 59
* สวดมนต์เมษายน 59
* นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู
* ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองเจ้า
* ควบคุมภายใน
* เคารพธงชาติ
* เขตสุจริต

* สวดมนต์ กุมภาพันธ์ 59
* ปีใหม่เขต
* บรรยากาศวันครู
* ถวายสัตย์ปฏิญาณตน 59
* สวดมนต์ มกราคม 59
* วันพ่อ 5 ธันวาคม 2558
* พิธีมอบบ้านนักเรียน
* ศึกษาดูงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
* เกษียณอายุราชการ 2558
* พิธียกเสาเอกสร้างบ้านนักเรียน
* จิตอาสาครั้งที่7รร.บ้านเกาะไม้แหลม
* การอบรมระบบ AMSS++  
* ติดตามประเมินผล สพฐ 58
* พรบ.อำนวยความสะดวก
* วันล้างสุขาโลก 1 เมษายน 58
* ประชุมคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัด 58
* สวนสนามลูกเสือเดือนมิถุนายน 58
* สงกรานต์CHON1ปี58
* MOUมหาวิทยาลัยบูรพา
* จิตอาสาครั้งที่6รร.บ้านห้างสูง
จิตอาสาครั้งที่5รร.วัดหนองบอนแดง (2)
* จิตอาสาครั้งที่5รร.วัดหนองบอนแดง (1)
* จิตอาสาครั้งที่4รร.บ้านท่าจาม
* จิตอาสาครั้งที่3รร.วัดธรรมนิมิตต์
* จิตอาสาครั้งที่2รร.วัดอรุณรังษี
* จิตอาสาครั้งที่1รร.ห้วยมะระ
* วันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี58
* ศึกษาดูงานสพป.นครสวรรค์เขต3
* ภาพงานวันครูปี58 
อบรม e-Office
*พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

invite
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้270
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้716
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2800
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4326
mod_vvisit_counterเดือนนี้15093
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา17808
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1475335
sara

banner500

pic school2whitegif
tepeonline
bannerTraining OBEC
banergive
superv
pai news

eoffice_obec

painews2

*ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  20/07/2560   15:30  update
>ประกาศ<    >รายละเอียดวิธีการคัดเลือก<     >ใบสมัคร<
--------------------------------------------------------------
*ประชาสัมพันธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายเร่งด่วน ให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการและให้ สพฐ. จัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ 10,000 บาทต่อปี (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รองรับการประกาศเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. สพฐ.จึงได้จัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ทันตามกำหนดเวลา จึงขอให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง ตาม Link การเข้าสู่ระบบพัฒนาครู (รายละ 10,000) คลิก http://obec.feedback180.com/#/Login

(ระบบเปิดให้ใช้งานวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

วีดีโอสาธิตวิธีลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ที่จัดสรร
งบประมาณพัฒนาครู รายละ 10,000 บาท ต่อปี   >> https://youtu.be/CvwHKu5AUyI << 04/07/2560   12:00  

------------------------------------------------------------------
*ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือส่งเยาวชนสตรีไทยดีเด่นเข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐
(รายละเอียดiconnew

------------------------------------------------------------------

 

itec
ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ขอเชิญชวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video" ศึกษารายละเอียดและการรับสมัครได้ที่ www.thinkttt.com ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 31 พ.ค. 2560 นี้
>>รายละเอียด ประกาศ << 18/05/2560  09:00  
----------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญครูผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017 กิจกรรม " Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2017 " >> รายละเอียดโครงการ  
----------------------------------------------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนจัดทำโครงการประกวดผลงานด้าน ict เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดในการประกวด ดังนี้
     - ประกวดสื่อ ประเภท Video Clip เพื่อการเรียนการสอน
     - ประกวดสื่อ ประเภท Blog เพื่อการเรียนการสอน
     - ประกวดสื่อ ประเภท หนังสั้น เพื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดประกาศ สพฐ. >> ประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร         >> ใบสมัคร

รายละเอียดของการรับสมัครประกวดสื่อแต่ละประเภท ตามเว็บไซต์นี้ >>http://www.thinkttt.com/contest2016 

----------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ทุกท่าน เข้ารับทราบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้ที่เว็บไซต์ http://policy.supervision.in.th/ 
โดยดาวน์โหลดคู่มือ วิธีการสมัครการใช้งานระบบได้ ที่นี่ (คู่มือใช้งาน)
----------------------------------------------------------------------------

 

 

pr-person

* ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
(รายละเอียดiconnew

--------------------------------------------------------------------

* ประกาศ
ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ >> รายละเอียด
           - นักการภารโรง   >> รายละเอียด

           - บุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 >> รายละเอียด  สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1                                                                       29/06/2560 update
----------------------------------------------------------------

* ประกาศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว
เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>รายละเอียดประกาศ     >>เอกสาร   >> บัญชีรายชื่อ
                                                               23/06/2560
----------------------------------------------------------------

* ประกาศ   
ข้าราชการครูที่จะเข้ารับการบรรจุในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ขอให้ข้าราชการดังกล่าว เดินทางไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่
ต้นสังกัด (ตามที่เลือกไว้) เวลา 09.00 น.   
20/04/2560 
----------------------------------------------------------------

 

pr-direct

* ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดiconnew

--------------------------------------------------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียดiconnew

-------------------------------------------------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการไหว้ครู
ครอบครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทย ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๐๑ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
(รายละเอียดiconnew

-------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือก
เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 (รายละเอียดiconnew

------------------------------------------------------------------------------

* ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกลประจำปี พ.ศ. 2560 ขอให้ส่งหลักฐาน ขอรับทุนอุดหนุนไปที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดiconnew
---------------------------------------------------------------------------

* ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือ และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ได้จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU ที่มีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน ICU ที่มีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน โรงเรียนละ 50000 บาท รวม 70 โรงเรียน (รายละเอียด) iconnew 

---------------------------------------------------------------------------

* ประชาสัมพันธ์  ขอแก้ไขเว็บไซต์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบ
  สอบถามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๓๔/๘๔๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จาก
  www.obec.drr.com เป็น www.obec-drr.com   iconnew
---------------------------------------------------------------------------

* ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียด)

---------------------------------------------------------------------------

 

pr-plan

ประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

                       (นโยบาย ปี 2559)(เล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2559

 

pr-edu

*ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพ และการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
ณ บริเวณลานแปซิฟิค ฮอล์ ชั้น ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง้จ่าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
(รายละเอียดiconnew
---------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตร “เพศศึกษารอบด้าน” ให้กับครูที่รับผิดชอบ โรงเรียนในละ ๑ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๒ คน ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ * ดาวน์โหลดคู่มือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้าน (เอกสารiconnew

----------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
(รายละเอียดiconnew

----------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างเทคนิคอัจฉริยะสำหรับเด็กและเยาวชน (รายละเอียดiconnew

------------------------------------------------------------------------------
*ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
(รายละเอียด) iconnew
------------------------------------------------------------------------------
*ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 (รายละเอียด) iconnew
------------------------------------------------------------------------------
*ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36 (รายละเอียด)
------------------------------------------------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นบ้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
เอกสาร ปกหน้า
เอกสาร คำนำสารบัญ
เอกสาร ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
เอกสาร บรรณานุกรม
เอกสาร คณะผู้จัดทำ
เอกสาร ปกหลัง

...........................................................................................

@@@โรงเรียน 3 ระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 @@@https://www.youtube.com/watch?v=roM-5lb4fQA@@@

* คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้น การลดใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
* คู่มือการลด คัดแยก ใช้ประโยขน์ขยะมูลฝอยสำหรับเยาวชน
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557

 

 pr-finance

*ประชาสัมพันธ์ รายงานงบทดลองในภาพ GFMIS iconnew
ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของ สพป.ชลบุรี เขต 1 (รายละเอียด)
----------------------------------------------------------------
*ประชาสัมพันธ์ 
รายงานงบทดลองในภาพ GFMIS  iconnew
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ของ สพป.ชลบุรี เขต 1 (รายละเอียด)

----------------------------------------------------------------
*ประกาศ*
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
               >รายละเอียด<   19/04/2560  

----------------------------------------------------------------
*ประกาศ*
เอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ 
             
 >ประกาศ<    >รายละเอียด<   19/04/2560 
----------------------------------------------------------------

*ประกาศ*
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
สพป.ชลบุรี เขต 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------

*ประชาสัมพันธ์
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2559
   เอกสารแบบรายงานแผนฯ  
---------------------------------------------------------------------------
*ประกาศ*
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) เอกสารประกวด
ราคา 

------------------------------------------------------------------------------
*ประกาศ* วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง
การคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช.
      - โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ
      - การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูผู้ช่วยฯ
      - เปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์(หุ้มฉนวน)
      - วัสดุงานชุมนุมลูกเสือ

 

pr-supervisor

*ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและสถานที่แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี(แผนกหลักสูตรปกติ) (รายละเอียดiconnew
------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์
 ดาวน์โหลดเอกสาร อาเซียน 2025 ประชาสังคมและนวัตกรรมอาเซียน"มิติการศึกษา" (รายละเอียดiconnew
------------------------------------------------------------------------------* ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นที่สอดแทรกแนวคิด ด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติ ลงในเนื้อหาของภาพยนตร์ โรงเรียนใดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ติดต่อได้ที่ ศน.สายสุรีย์พร เวหะชาติ  iconnew

-----------------------------------------------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์ ไฟล์ "ขยับกาย ขยายสมอง Brain Gym"สามารถดาวโหลดหรือรับชมได้จากช่องทาง (Dropbox ) นี้

 

pr-private

*ประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับอนุบาล ให้มารับสื่อชุด "เล่นล้อมรัก" เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต ๑ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับการอบรมวิธีการใช้สื่อจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

boss

Boss57

ดร.วสันต์  นาวเหนียว
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1
ประวัติผู้บริหาร

bosswork

prb_sch_58
คู่มือประชาชน สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตาลล้อม

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง

โรงเรียนบ้านชากพุดซา

โรงเรียนบ้านท่าจาม
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านมาบคล้า
โรงเรียนบ้านหนองชาก
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
โรงเรียนบ้านหัวโกรก
โรงเรียนบ้านห้างสูง
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
โรงเรียนวัดบุญญราศรี
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
โรงเรียนวอนนภาศัพท์
โรงเรียนวัดคลองใหญ่
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนวัดนาเขื่อน
โรงเรียนวัดบางเป้ง
โรงเรียนวัดสำนักบก
โรงเรียนวัดหนองซันจันทนาราม
โรงเรียนวัดหนองยาง
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
โรงเรียนวัดอรุณรังษี
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
โรงเรียนบ้านหนองปลาใหล
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย
โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
โรงเรียนบ้านหนองเขิน
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
โรงเรียนบ้านเขาแรต
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
โรงเรียนวัดเสม็ด

e-news111

e-network1
google
newspaperkomchadleuk-logo
logomaneger
logo-footer
kaosod

oil