สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)


Q :  ขอทราบข้อมูลการติดต่อ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเกษียณ
A :  ประสานงานได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 108 / 109 (หรือ 0 โอเปอเรเตอร์ โอนสายภายใน )
   หรือโทรศัพท์มือถือ 081-6865433 คุณศุภร ใบใหญ (ตุ๊กตา)
 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่ะ
   
Q :  สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ได้ที่กลุ่มงานใด
A :    ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่ม บริหารงานบุคคล
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 107 (หรือ 0 โอเปอเรเตอร์ โอนสายภายใน )
   
Q :  ขอทราบเส้นทางการเดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
A :  สำนักงานตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจา เลขที่ 162/6 ม. 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
   สถานที่ใกล้เคียง  โรงเรียนชลราษฏรอำรุง(ชลชาย) / ประปาจังหวัดชลบุรี
   อยู่ติดกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี / สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
   ลิงค์แผนที่ขนาดใหญ่ >> คลิกที่นี่ 
   
Q :  ต้องการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมและระบบข้อมูลสารสนเทศ
A :  สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ DMC / EMIS / M-OBEC / B-OBEC / G-CODE
   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 21
   - โทรศัพท์มือถือ 086-8107677 คุณพิรดา / 094-5580989 คุณเฉลิมชัย
   สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ CCT / SET / SPC / CATAS
   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 12
   - โทรศัพท์มือถือ 087-6041888  คุณสุภาพร / 089-2455775 คุณ นพภัสสร
   สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ School MIS / e-MES
   - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 113
 

Q :  ต้องการติดต่อประสานงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี
A :  ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 12
   โทรศัพท์มือถือ 061-4195288 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คุณวนิดา
 

Q :  ขอทราบข้อมูลการติดต่อประสานงานเรื่องสวัสดิการข้าราชการ
A :  สามารถติดต่อประสานงานที่กลุ่มอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 110 / 119
   โทรศัพท์มือถือ 087-2419131 งานสวัสดิการข้าราชการ คุณสุดารัตน์
   
Q : ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
A : E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ FB.COM/CHON1.GO.TH

 
  หรือสามารถพิมพ์คำถาม ได้ที่กล่องข้อความถามตอบ Facebook Messenger 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์