สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

ประขาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

CLICK BUTTON HERE. CLICK BUTTON HERE. CLICK BUTTON HERE.

            วันที่ 11 กันยายน 2562 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 36/2562 ผ่านระบบ conference

 
ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th
 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์