สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)


  สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์กลุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 1
(Hit Stats / Public Stats)
(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562)
 
เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ  website counter
เว็บไซต์กลุ่มกฏหมายและคดี  website counter
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล  blog visitor counter
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน  website counter
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  free web counters
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  website counter
เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  free web page counter
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  website counter widget
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  free page counter
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน  website counter

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์