สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

 ⇒ ช่องทางที่ 1 คำถามทั้วไป ที่มักพบบ่อย
Q :  ขอทราบข้อมูลการติดต่อ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเกษียณ
A :  ประสานงานได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 108 / 109 (หรือ 0 โอเปอเรเตอร์ โอนสายภายใน )
   หรือโทรศัพท์มือถือ 081-6865433 คุณศุภร ใบใหญ (ตุ๊กตา)
   
Q :  สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ได้ที่กลุ่มงานใด
A :    ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่ม บริหารงานบุคคล
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 107 (หรือ 0 โอเปอเรเตอร์ โอนสายภายใน )
   
Q :  ขอทราบเส้นทางการเดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
A :  สำนักงานตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจา เลขที่ 162/6 ม. 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
   สถานที่ใกล้เคียง  โรงเรียนชลราษฏรอำรุง(ชลชาย) / ประปาจังหวัดชลบุรี
   อยู่ติดกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี / สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
   ลิงค์แผนที่ขนาดใหญ่ >> คลิกที่นี่ 
   
Q :  ต้องการติดต่อประสานงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี
A :  ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 12
   โทรศัพท์มือถือ 061-4195288 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คุณวนิดา
 

Q :  ขอทราบข้อมูลการติดต่อประสานงานเรื่องสวัสดิการข้าราชการ
A :  สามารถติดต่อประสานงานที่กลุ่มอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 110 / 119
   โทรศัพท์มือถือ 087-2419131 งานสวัสดิการข้าราชการ คุณสุดารัตน์
   

ช่องทางที่ 2 Facebook Messenger

  

ส่งข้อความสอบถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ได้ที่ช่องทาง

Facebook Messenger ด้านล่างของเว็บไซต์ 

 

    ช่องทางที่ 3 ส่งข้อความเพื่อถามตอบ
  Refresh Captcha  
 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์