สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

 

กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  • รายงานผลประจำไตรมาส 1 ปี
  • รายงานผลประจำไตรมาส 2 ปี

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์