สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >> กลุ่มบริหารงานบุคคล 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์