สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

แผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
 

สถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ภาพด้านล่าง..
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์