พิมพ์
หมวด: ITA
ฮิต: 1039

สถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563