สถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์