สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ชลบุรี เขต 1
 ข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มกฏหมายและคดี
 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์