สถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่ ประเภทเรื่อง สถานะการดำเนินการ หมายเหตุ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ข้อยุติแล้ว

1

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


-


-


-

2
ผลประโยชน์ทับซ้อน

- - -
3
ทั่วไป

- - -
รวม - - - -

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง