รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562
 
มีนาคม 2562
 
 เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

- ธันวาคม 2561
- มกราคม 2562
- กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง