สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์