1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

3. ประกาศยกเลิก

 
รายละเอียดเพิมเติม เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง