1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

3. ประกาศยกเลิก

 
รายละเอียดเพิมเติม เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง