สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1
โทรศัพท์ 038-274120 / 038-272062  (ต่อหมายเลขภายใน)  Fax 038-276766
อาคาร 1 เบอร์ภายใน เบอร์โทรศัพท์ตรง
 - ผอ.กลุ่มอำนวยการ 111  
กลุ่มอำนวยการ 112 , 113  
กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ 114  
     - งานพัสดุ 115  
หน้าห้อง ผู้อำนวยการ 116 038-285366 
ห้อง รอง ผอ. นิอร   117  
หน่วยตรวจสอบภายใน 118  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 119  
     - ผอ.กลุ่มบุคคล  120  038-791150 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 121  
ห้องประชุมจันทนี 122  
     - ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 123  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  124  
กลุ่มกฏหมายและดคี 125  
ห้อง รอง ผอ. ดารณี   126  
อาคาร 3    
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) 321  
ห้อง รอง ผอ. เกษมศานต์ 322  
     - ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 323  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 324  038-288757 
กลุ่มนโยบายและแผน 325 038-792010
     
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Page : fb.com/chon1.go.th
 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   

ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ 038-274120 Fax 038-276766
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website www.chon1.go.th 

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์