โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 มีคร...
COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
อบรมการเงินและพัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทค่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการฝึกปฏิบัติระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี...
COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Chon1 Channel


.be
https://youtu.be/PMUn6Pd8-Y4