โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลฯ
           วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศในสังกัด ได้ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...
COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง